Arkiv för ‘Äldre’

Regn + film = sant?

Nu skiner solen men det känns ändå som att det mesta av den här sommaren har regnat bort. Vad passar då bättre än att kolla på film eller videoklipp? I Mediebarometern 2014 finns intressant statistik om svenskarnas filmtittande.

Artiklar • Äldre

Se presentationen av vår nya rapport

Den 21 maj 2015 var Olle Findahl på .SE och höll en presentation av vår nya rapport Pensionärerna och internet 2014. Det hela filmades och kan nu skådas på YouTube.

Artiklar • Äldre

Pensionärerna och internet är här

.SE:s nya rapport Pensionärerna och internet 2014 visar att de äldre blir allt mer digitala. Nu använder 58 procent av pensionärerna internet i hemmet. Samtidigt är skillnaden mellan yngre och äldre pensionärer stora.

Rapporter • Äldre

Pensionärerna och internet 2014

Idag finns det två miljoner svenskar som är äldre än 65 år. Deras situation glöms lätt bort. De flesta undersökningar räknar inte med de äldsta, men de har rätt att bli hörda. Med den här rapporten vill vi göra pensionärerna synliga i internets tidevarv. Under tjugo år har internet spridit sig till allt fler och […]

Artiklar • Äldre

Presentation av ny rapport om äldre

Den 21 maj släpper vi rapporten Pensionärerna och internet 2014. Klockan 09:30-11:00 kommer författaren Olle Findahl att presentera rapporten i .SE:s lokaler.

SCB släpper rapport om internetanvändning

Statistiska centralbyråns (SCB) nya rapport ”Privatpersoners användning av datorer och internet 2014” beskriver informationsteknikens betydelse för privatpersoner i dagens samhälle. Ett nytt område i årets rapport är internetlagring och molntjänster.

Rapporter • Äldre, Barn & ungdomar, Tekniktillgång ...

Privatpersoners användning av internet 2014

I denna rapport ges en statistisk redovisning av privatpersoners användning av datorer och internet. Redovisningen omfattar bland annat var och hur ofta datorer och internet har använts och i vilket syfte. I 2014 års undersökning ingår en särskild temamodul som handlar om lagringstjänster på internet och andra molntjänster. Undersökningen är en urvalsundersökning och vänder sig […]

Artiklar • Äldre, Barn & ungdomar, Bredband ...

Beställ Svenskarna och internet i tryckt format

Vår rapport Svenskarna och internet 2013 sätter svenskarnas internetanvändning under lupp. Den finns digitalt på nätet, men går även att beställa hem på papper om man så önskar. I rapporten framgår bland annat att den mobila boomen fortsätter. Andelen som kopplar upp sig mot internet med en mobiltelefon har ökat från 22 till 65 procent […]

Rapporter • Äldre, Barn & ungdomar

Internet in Russia: Framework, development technologies and social effects

Having analyzed the quantitative and technological aspects as well as the content of the Internet communication of young Russian users and having compared the findings of this research with the results of the World Internet Project in Russia-2012, we can draw a conclusion that the target audience of young users is characterized by substantial activity […]