Arkiv för ‘Annonsering’

Artiklar • Annonsering, Män & kvinnor

Vilka använder annonsblockerare?

På ett seminarium fick Pamela Davidsson veta att Sverige är den tredje största nationen när det gäller användning av annonsblockering. Det inspirerade henne att gräva djupare i vår egen statistik.

Artiklar • Annonsering

Internetannonseringen står nu för en fjärdedel av de totala medieinvesteringarna

Svensk reklammarknad 2012 från IRM visar att under förr året ökade internetannonseringen med 18,9 procent jämfört med 2011. Totalt investerades 7,7 miljarder i annonsering på internet i Sverige under 2012. De totala medieinvesteringarna uppgick till knappt 32 miljarder. Det betyder att annonseringen på internet står för nästan en fjärdedel av all annonsering (24,1 procent). 2011 […]

Rapporter • Äldre, Annonsering, Arbete ...

Privatpersoners användning av internet 2012

I denna rapport beskrivs den svenska befolkningens användning av datorer och internet. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Textavsnittet avslutas med en jämförelse mellan internetanvändningen i Sverige och andra europeiska länder.

Artiklar • Annonsering

Internetannonseringen upp 13 procent under 2011

Internetannonseringen ökade med 13,2 procent 2011 jämfört med 2010, enligt de senaste siffrorna från IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik). Även medieinvesteringarna i TV ökade kraftigt under 2011, upp 10,5 procent. Under 2011 växte mediemarknaden som helhet med 4,2 procent och uppgick till 32 miljarder kronor. Av dessa svarade internetannonseringen för en femtedel (20,2 procent). Detta […]