Arkiv för ‘Arbete’

Artiklar • Arbete, E-handel, Företag ...

Hälften av Sveriges företag finns på de sociala nätverken

Nyligen publicerade SCB data från undersökningen Företagens användning av it 2013 Andel företag med minst 10 anställda som använder datorer och internet har varit i stort sett konstant sedan SCBs mätningar började 2000. Även för de små företagen har andelen företag med tillgång till datorer och internet varit i stort sett konstant, om än på […]

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Swedes and the internet 2013

Eighteen years after the the diffusion started in 1995, the internet today has an assured place in the majority of Swedes’ everyday life next to the daily newspaper, magazines, radio, books and television. Use has stabilized and become part of the daily routine. In recent years, the mobile internet has made inroads. The internet has […]

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2013

Svenskarna och internet är en årlig studie av Svenskarnas internet- och medievanor som startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av Internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Årets rapport visar bland annat att den mobila boomen […]

Artiklar • Arbete, Digital kompetens

Så många söker jobb via nätet

Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2012 är det i genomsnitt 87 procent av alla svenskar som använder internet. Av de arbetslösa i undersökningen är det 98 procent som använder internet. De arbetslösa instämmer i något högre grad än svenskarna överlag i påståendet att de tillbringar alltför mycket tid med internet. Samtidigt uppger var åttonde arbetslös […]

Artiklar • Arbete, Företag, Internationellt ...

Nordiska arbetsplatser mest mobila i Europa

Häromdagen fanns en artikel i tidningen Ingenjören om distansarbete vilket leder tanken till siffror om mobila arbetsplatser i den senaste undersökningen om Företagens användning av it. Här kan du läsa en kort sammanställning  av vad rapporten säger om mobilt internet och bärbara enheter i företag. Två tredjedelar av alla företag med minst 10 anställda ger […]

Rapporter • Äldre, Annonsering, Arbete ...

Privatpersoners användning av internet 2012

I denna rapport beskrivs den svenska befolkningens användning av datorer och internet. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Textavsnittet avslutas med en jämförelse mellan internetanvändningen i Sverige och andra europeiska länder.

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Swedes and the Internet 2012

Swedes and the Internet is an annual report from .SE (The Internet Infrastructure Foundation) investigating internet and media usage in Sweden. It identifies the use of internet and media, and how this affects individuals, families and society.

Artiklar • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

English version of Swedes and the Internet

The 2012 edition of Swedes and the Internet is now available. This year’s report shows, among other things, that daily internet use has increased most among school children aged 9-11. Over half of the Swedish population now has access to the internet via their mobile phone and tablet use is taking off with one in […]

Nyheter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Hjälp oss med frågor till Svenskarna och internet 2013

  Vad vill du veta om svenskarnas internetanvändning?! Nu är det dags att formulera frågeställningar, hypoteser och slutligen ett konkret frågeformulär för studien Svenskarna och internet 2013. För att skapa en så relevant och intressant undersökning som möjligt hoppas vi att du vill hjälpa oss genom att berätta vad du tycker är intressant gällande svenska […]

Artiklar • Arbete, Barn & ungdomar, Bredband ...

Rapporten Svenskarna och Internet 2012 släppt

Då har vi äntligen släppt årets upplaga av rapporten Svenskarna och Internet. Rapporten baserar sig i år på 2744 telefonintervjuer, ett underlag som ger ganska bra möjligheter att vrida och vända på siffrorna. Så, vad har vi då valt att lyfta fram lite extra i år? I pressmeddelandet, som i sin tur baseras på sammanfattningen […]