Arkiv för ‘Bank & finans’

Artiklar • Bank & finans, Mobilitet

Swish-effekt på den mobila betalmarknaden

Swish är nu den betaltjänst som flest svenskar använder och betal-appar har seglat upp som det vanligaste sättet att betala till en vän. Det visar den nya rapporten ”Sverige betalar”.

Rapporter • Bank & finans, Mobilitet

Sverige betalar 2015

I rapporten Sverige betalar undersöks svenska folkets attityder till betalmetoder och betaltjänster. Det händer mycket på den svenska betalmarknaden. Nya betaltjänster lanseras, kontanthantering avvecklas och nya icke-finansiella aktörer börjar etablera sig i en bransch som tidigare varit bankernas territorium. Rapporten visar bland annat att Swish toppar listan som den mest kända och använda digitala betaltjänsten, […]

Rapporter • Bank & finans, Företag

Företagens användning av IT 2014

I denna rapport ges en statistisk belysning av i vilken utsträckning Sveriges företag har tillgång till och använder informationsteknik (it). Rapporten behandlar bland annat It-kompetens, användning av molntjänster och företagens utgifter. Datainsamlingen genomfördes som en webbenkät till ett urval svenska företag. Uppgifterna är baserade på undersökningen ”It-användning i företag” som genomförs årligen på uppdrag av […]

Rapporter • Bank & finans, Mobilitet

Sverige Betalar 2014

Mer än var femte svensk (22%) tror att betal-appar för smartphones kommer att vara den betalmetod som man använder sig mest av om tio år, jämfört med 2 procent som främst tror sig använda kontanter. Det visar en ny attitydundersökning gjord av Insight Intelligence, sponsrad av .SE, Bankomat AB och EY (tidigare Ernst & Young). […]

Rapporter • Bank & finans, Företag

Företagens användning av IT 2013

I denna rapport ges en statistisk belysning av i vilken utsträckning Sveriges företag har tillgång till och använder informationsteknik (it). Rapporten beskriver förhållanden rörande anslutningsalternativ till internet, mobila anslutningar till internet för företagsändamål, it-kompetens bland företagens anställda, it-system med mera utifrån företagens storlek och branschtillhörighet. Uppgifterna är baserade på undersökningen ”It-användning i företag” som genomförs […]

Kontanter fortfarande populäraste betalningsmedlet bland äldre

Kortbetalning är det betalmedel som är populärast bland svenska folket i allmänhet men bland de över 65 år är kontanter fortfarande det som används flitigast. Bland de äldre är det tre av fyra som betalar med kontanter varje vecka – för kort är siffran två av tre. Det framgår i den nya rapporten ”Det Kontantlösa […]

Det kontantlösa samhället

Övergången från kontant till digital hantering av pengar har varit en lång process som har skapat en omfattande och utvecklad infrastruktur för betalningar med hjälp av kort, e-legitimationer, sms och annan mobil teknik. Den tekniska utvecklingen kopplad till betalmetoder har under det senaste decenniet tagit fart och nya företag har etablerats på den potentiellt lönsamma […]

Ny undersökning om attityder till digitala betalmetoder

Kort är det betalmedel som svenska folket använder i störst utsträckning. Åtta av tio svarar att de använder kortbetalning varje vecka eller oftare medan sex av tio svarade detsamma om kontanter. I takt med att samhället digitaliseras förändras också våra betalmetoder. Flera av de nya digitala betalmetoderna är dock okända för svenskarna. Det visar undersökningen […]

Internet står för 7,7 procent av Sveriges ekonomi

Den andel av Sveriges ekonomi som drivs av internet har vuxit med över 10 procent årligen enligt Boston Consulting Groups rapport Digital Sweden. Under 2012 uppgick den till 275 miljarder vilket motsvarat 7,7 procent av den totala svenska ekonomin. Det är en andel som är ungefär lika stor som som omsättningen i turismbranschen. On-line konsumtionen […]