Arkiv för ‘Beroendefrågor’

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2013

Svenskarna och internet är en årlig studie av Svenskarnas internet- och medievanor som startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av Internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Årets rapport visar bland annat att den mobila boomen […]

Rapporter • Äldre, Annonsering, Arbete ...

Privatpersoners användning av internet 2012

I denna rapport beskrivs den svenska befolkningens användning av datorer och internet. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Textavsnittet avslutas med en jämförelse mellan internetanvändningen i Sverige och andra europeiska länder.

Artiklar • Beroendefrågor

Andelen personer som upplever att de använder internet för mycket växer

Internet används under allt längre tid, på fler och fler platser och mer frekvent, av en större och större grupp människor i samhället. Upplever då människor att de använder internet för mycket? I studien Svenskarna och internet har .SE ställt olika frågor för att undersöka om det finns tendenser till någon form av internetberoende. Ett […]