Arkiv för ‘Bredband’

Rapporter • Bredband, Mobilsurf, Tekniktillgång ...

Surfhastighet i Sverige 2008-2015

Bredbandskollen lanserades i oktober 2007 och drevs helt självständigt av IIS Internetstiftelsen i Sverige. I februari 2016 hade mer än 193 miljoner mätningar gjorts och varje dag görs över 100 000 nya mätningar av internetanvändare över hela Sverige. Vi har nu sammanställt resultaten av de mätningar som gjorts via Bredbandskollens webbverktyg och presenterar dem i […]

PTS Individundersökning 2015

Vartannat år genomför PTS en enkätundersökning med syftet att öka kunskapen om marknaden för elektronisk kommunikation utifrån ett konsument- och efterfrågeperspektiv genom att beskriva hur svenskarna använder fast telefoni, mobiltelefoni och internet. Rapporten visar bland annat att 8 av 10 är nöjda med mobiltäckningen och mer än 30 procent anger att de har fiber som […]

Rapporter • Bredband, Mobilsurf

Svensk telemarknad första halvåret 2015

Syftet med rapporten är att kartlägga utvecklingen på den svenska slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation. Statistiken har samlats in via en webbaserad enkät som skickades ut till 54 operatörer och andra aktörer. Rapporten visar på en fortsatt snabb utveckling inom området elektronisk kommunikation. Mängden överförd data i mobilnäten fortsatte att växa och intäkterna från mobila tjänster […]

Rapporter • Bredband, Mobilitet

Bredbandskollen – mobil surfhastighet 2015, del 2, modeller

Rapporten är en fortsättning på Bredbandskollen – mobil surfhastighet 2015. I den här delen redovisas mätningar som gjorts med Bredbandskollens app för Iphone och Android under tiden 1 januari-15 maj 2015. Endast mätningar över mobilnäten är med. Rapporten innehåller en sammanställning av medelhastigheten för att ta emot och för att sända data med de 50 […]

Artiklar • Bredband, Mobilitet, Tekniktillgång ...

Mobil surfhastighet 2015

Hastigheten för att ta emot data i mobiltelefoner fortsätter att öka och ligger nu i genomsnitt på 17 Mbit/s. Samtidigt har den genomsnittliga hastigheten för att sända data i mobiltelefoner mer än tredubblats de senaste två åren.

Rapporter • Bredband, Mobilitet, Tekniktillgång ...

Bredbandskollen – mobil surfhastighet 2015

Bredbandskollens mobilapp lanserades under 2008. Sedan dess har över 30 miljoner mätningar genomförts av personer runt om i vårt avlånga land. Resultatet från varje mätning finns sparad i en databas. Vi har sammanställt resultaten av de mätningar som gjorts via Bredbandskollens mobilapp under 2014 och fram till och med 12 mars 2015 och presenterar dem […]

Rapporter • Bredband, Myndigheter, Politik ...

PTS Bredbandskartläggning 2014

PTS Bredbandskartläggning 2014 ger en geografisk översikt av bredbands-tillgången i Sverige. Rapporten visar att 61 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2014. Det är en ökning med 4 procentenheter från samma tidpunkt året innan. Tillgången till fiber för befolkningen i Sverige ligger på […]

Rapporter • Bredband, Mobilitet, Myndigheter ...

PTS Prisrapport 2014

PTS Prisrapport 2014 beskriver utvecklingen i Sverige för fast och mobilt bredband samt mobiltelefoni utifrån ett pris- och konsumentperspektiv. Rapporten innehåller även en internationell prisjämförelse av dessa tjänster. I den internationella prisjämförelsen på fast bredband med en överförings-hastighet på minst 100/10 Mbit/s låg Sverige 2014 på tredje plats räknat från det billigaste erbjudandet jämfört med […]

Artiklar • Bredband

Populärt att surfa på kvällen

Användningen av internet sker under hela dagen och är högst på kvällen mellan kl 19 och 22. Nästan fyra av tio i befolkningen använder internet vid denna tid en genomsnittlig dag.