Arkiv för ‘Digital delaktighet’

PTS Individundersökning 2015

Vartannat år genomför PTS en enkätundersökning med syftet att öka kunskapen om marknaden för elektronisk kommunikation utifrån ett konsument- och efterfrågeperspektiv genom att beskriva hur svenskarna använder fast telefoni, mobiltelefoni och internet. Rapporten visar bland annat att 8 av 10 är nöjda med mobiltäckningen och mer än 30 procent anger att de har fiber som […]

Medieutveckling 2015

Vill du veta mer om hur den svenska mediemarknaden ser ut idag? I den här rapporten finns statistik och fakta som beskriver den svenska mediemarknaden med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering. Här ryms allt från ungas medieliv till europeisk mediepolitik. I rapporten konstateras bland annat att konsumenterna numera har vant sig vid […]

Medieutveckling 2014

Vill du veta mer om hur den svenska mediemarknaden ser ut? I Medieutveckling 2014 får du en utförlig beskrivning av hur marknaden ser ut idag med fokus på mediekonsumtion, reglering och branschstruktur. Man kan se på medieutvecklingen på flera olika sätt. Ett sätt är det som Jesper Strömbäck skriver om i första kapitlet i rapporten, […]

Två av tre använder sig av e-legitimation

Två tredjedelar av internetanvändarna över 16 år i Sverige använder e-legitimation. Nästan alla av de med e-legitimation loggar in på internetbank via dator. Siffrorna nedan är som andel av internetanvändarna över 16 år i Sverige 2013. Logga in på internetbank Nästan alla (96%) av de med e-legitimation loggar in på internetbank via dator, häften (49%) loggar […]

En miljon svenskar vill inte använda internet

Utifrån Svenskarna och internet 2013 har Olle Findahl gjort en fördjupad rapport kring digital delaktighet. Andelen svenskar som använder internet fortsätter att öka, men spridningen har mattats av under senare år. Den här rapporten handlar om de som inte vill använda internet.

Eleverna och internet 2013

Klicka på rapporten för att ladda ner som pdf. Eleverna och internet baseras på .SE:s årliga undersökning Svenskarna och internet och har kompletterats med statistik från Skolverkets undersökning IT-användning och IT-kompetens i skolan.

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2013

Svenskarna och internet är en årlig studie av Svenskarnas internet- och medievanor som startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av Internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Årets rapport visar bland annat att den mobila boomen […]

Svenskarna och internet 2013 släppt

I dag släpper vi på .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) rapporten Svenskarna och internet 2013 som sätter svenskarnas internetanvändning under lupp.Nytt för i år är att Svenskarna och internet nu finns som webbversion. På soi2013.se går det att söka och sortera statistik på olika ämnen och dela diagram från årets rapport. I rapporten framgår att den mobila boomen fortsätter. […]