Arkiv för ‘Digital kompetens’

Rapporter • Äldre, Barn & ungdomar, Bredband ...

PTS individundersökning 2013

Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning 2013 har utförts av Sweco Eurofutures på uppdrag av PTS. Fler än 90 procent av de svarande i åldern 16 – 75 år använder internet. Yngre svarspersoner använder internet i högre utsträckning än äldre svarspersoner, men användandet ökar bland de äldre svarspersonerna. År 2010 svarade 69 […]

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2013

Svenskarna och internet är en årlig studie av Svenskarnas internet- och medievanor som startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av Internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Årets rapport visar bland annat att den mobila boomen […]

Kontanter fortfarande populäraste betalningsmedlet bland äldre

Kortbetalning är det betalmedel som är populärast bland svenska folket i allmänhet men bland de över 65 år är kontanter fortfarande det som används flitigast. Bland de äldre är det tre av fyra som betalar med kontanter varje vecka – för kort är siffran två av tre. Det framgår i den nya rapporten ”Det Kontantlösa […]

Ny undersökning om attityder till digitala betalmetoder

Kort är det betalmedel som svenska folket använder i störst utsträckning. Åtta av tio svarar att de använder kortbetalning varje vecka eller oftare medan sex av tio svarade detsamma om kontanter. I takt med att samhället digitaliseras förändras också våra betalmetoder. Flera av de nya digitala betalmetoderna är dock okända för svenskarna. Det visar undersökningen […]

Artiklar • Arbete, Digital kompetens

Så många söker jobb via nätet

Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2012 är det i genomsnitt 87 procent av alla svenskar som använder internet. Av de arbetslösa i undersökningen är det 98 procent som använder internet. De arbetslösa instämmer i något högre grad än svenskarna överlag i påståendet att de tillbringar alltför mycket tid med internet. Samtidigt uppger var åttonde arbetslös […]

Vad gör äldre internetanvändare på nätet?

Drygt 54 procent av befolkningen över 66 år använde Internet 2012 enligt .SE Stiftelsen för internetinfrastrukturs årliga undersökning ”Svenskarna och internet”. Så gott som alla av dem använde internet för att surfa runt och 18 procent av internetanvändarna gör det dagligen. Andra vanliga aktiviteter på internet bland de som är äldre är att söka nyheter […]

Rapporter • Äldre, Annonsering, Arbete ...

Privatpersoners användning av internet 2012

I denna rapport beskrivs den svenska befolkningens användning av datorer och internet. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Textavsnittet avslutas med en jämförelse mellan internetanvändningen i Sverige och andra europeiska länder.

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Swedes and the Internet 2012

Swedes and the Internet is an annual report from .SE (The Internet Infrastructure Foundation) investigating internet and media usage in Sweden. It identifies the use of internet and media, and how this affects individuals, families and society.

Artiklar • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

English version of Swedes and the Internet

The 2012 edition of Swedes and the Internet is now available. This year’s report shows, among other things, that daily internet use has increased most among school children aged 9-11. Over half of the Swedish population now has access to the internet via their mobile phone and tablet use is taking off with one in […]