Arkiv för ‘Domännamn’

Artiklar • Domännamn, Internationellt

Kvarts miljard registrerade domännamn

Antalet registrerade domännamn under alla toppdomäner (TLD, Top Level Domain) landade i slutet av 2012 på drygt 252 miljoner, enligt Domain Name Industry Brief från Verisign. Det är en ökning med 26,6 miljoner jämfört med 2011, vilket motsvarar en ökning med drygt 11,8 procent. Av det totala antalet domännamn svarar domännamnen under landstoppdomäner (ccTLD, Country […]

Rapporter • Äldre, Annonsering, Arbete ...

Privatpersoners användning av internet 2012

I denna rapport beskrivs den svenska befolkningens användning av datorer och internet. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Textavsnittet avslutas med en jämförelse mellan internetanvändningen i Sverige och andra europeiska länder.

Nyheter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Hjälp oss med frågor till Svenskarna och internet 2013

  Vad vill du veta om svenskarnas internetanvändning?! Nu är det dags att formulera frågeställningar, hypoteser och slutligen ett konkret frågeformulär för studien Svenskarna och internet 2013. För att skapa en så relevant och intressant undersökning som möjligt hoppas vi att du vill hjälpa oss genom att berätta vad du tycker är intressant gällande svenska […]

Artiklar • Domännamn, Internationellt

225 miljoner registrerade domännamn

Enligt ”The Domain Name Industry Brief” från Verisign uppgick antalet registrerade domännamn under samtliga toppdomäner (TLD, Top Level Domain) till 225 miljoner i slutet av 2011. Det är en ökning med drygt 20 miljoner under 2011, vilket motsvarar en ökning med 10 procent.  Idag finns det mer än 290 landstoppsdomäner (ccTLD, Country Code Top Level Domain) […]

Artiklar • Domännamn

Nio av tio företag med eget domännamn har valt toppdomänen .se

Enligt ”Företagens användning av IT 2011” från SCB så har 86 procent av företag med 10 anställda eller fler registrerat ett eget domännamn. Bland de mindre företagen, med 1–9 anställda, uppger 61 procent att de har registrerat ett eget domännamn. Av de företag med 10 eller fler anställda som registrerat eget domännamn har nästan 90 procent registrerat […]

Artiklar • Domännamn, Internationellt

205 miljoner domännamn

Under 2010 ökade antalet registrerade domännamn under samtliga toppdomäner (TLD, Top Level Domain) med 12,1 miljoner, vilket motsvarar en ökning på 6,3 procent. Enligt ”The Domain Name Industry Brief” från Verisign så fanns det totalt 205,3 miljoner registrerade domännamn i slutet av 2010. Av det totala antalet domännamn svarar domännamnen under landstoppdomäner (ccTLD, Country Code Top Level […]

Artiklar • Domännamn

Nio av tio företag har domännamn – används för hemsida

Antalet..se-domännamn fortsätter att öka – i slutet av 2010 fanns det 1 058 102 aktiva domäner att jämföra 936 428 domäner ett år tidigare. Den största tillväxten under förra året återfanns enligt Statistiska Centralbyrån bland småföretag och privatpersoner. I 2010 års upplaga av SCB:s rapporter ”Företagens användning av IT” och ”Privatpersoners användning av datorer och Internet” kan man […]