Arkiv för ‘E-post & chat’

Rapporter • Äldre, Barn & ungdomar, Bredband ...

PTS individundersökning 2013

Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning 2013 har utförts av Sweco Eurofutures på uppdrag av PTS. Fler än 90 procent av de svarande i åldern 16 – 75 år använder internet. Yngre svarspersoner använder internet i högre utsträckning än äldre svarspersoner, men användandet ökar bland de äldre svarspersonerna. År 2010 svarade 69 […]

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2013

Svenskarna och internet är en årlig studie av Svenskarnas internet- och medievanor som startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av Internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Årets rapport visar bland annat att den mobila boomen […]

Rapporter • Äldre, Annonsering, Arbete ...

Privatpersoners användning av internet 2012

I denna rapport beskrivs den svenska befolkningens användning av datorer och internet. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Textavsnittet avslutas med en jämförelse mellan internetanvändningen i Sverige och andra europeiska länder.

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Swedes and the Internet 2012

Swedes and the Internet is an annual report from .SE (The Internet Infrastructure Foundation) investigating internet and media usage in Sweden. It identifies the use of internet and media, and how this affects individuals, families and society.

Artiklar • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

English version of Swedes and the Internet

The 2012 edition of Swedes and the Internet is now available. This year’s report shows, among other things, that daily internet use has increased most among school children aged 9-11. Over half of the Swedish population now has access to the internet via their mobile phone and tablet use is taking off with one in […]

Nyheter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Hjälp oss med frågor till Svenskarna och internet 2013

  Vad vill du veta om svenskarnas internetanvändning?! Nu är det dags att formulera frågeställningar, hypoteser och slutligen ett konkret frågeformulär för studien Svenskarna och internet 2013. För att skapa en så relevant och intressant undersökning som möjligt hoppas vi att du vill hjälpa oss genom att berätta vad du tycker är intressant gällande svenska […]

Svenskarna och Internet 2012
Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2012

Den årliga studien av Svenskarnas internet- och medievanor startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av internet och medier samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Läs mer om metoden för Svenskarna och internet. Frågeformulär Svenskarna och Internet 2012

Artiklar • E-post & chat

Två tredjedelar av internetanvändarna använder e-post en vanlig dag

Två tredjedelar (65 procent) av internetanvändarna i åldern 9-79 år använder e-post en genomsnittlig dag, enligt siffror från Nordicoms undersökning Mediebarometer 2011. Andelen som använder e-post är högst bland medelålders personer. Bland personer i åldern 25-44 år använder nästan tre fjärdedelar (73 procent) e-post en vanlig dag. Även bland de äldsta används e-posten flitigt, av […]

Privatpersoners användning av internet 2011

Här hittar du information om privatpersoners tillgång till och användning av IT. Undersökningen är gemensam för EU-länderna vilket betyder att du kan göra jämförelser mellan Sverige och andra länder i EU. Vi genomför undersökningen varje år och den omfattar personer mellan 16–74 år.