Arkiv för ‘Företag’

Artiklar • Barn & ungdomar, Företag, Mobilsurf ...

Vi sammanfattar internetstatistikåret 2015

Statistik är spännande! Det visar inte minst besökssiffrorna för vår webbplats. Drygt 80 000 användare besökte internetstatistik.se under 2015. Flest besökare var det de dagar som vi publicerade nya data och våra nya rapporter (Bredbandskollen mobilmodeller och Svenskarna och internet).

Rapporter • Företag

Företagens användning av it 2015

I denna rapport ges en statistisk belysning av i vilken utsträckning Sveriges företag har tillgång till och använder it. Undersökningen genomförs årligen på uppdrag av EU:s statistikbyrå Eurostat och Näringsdepartementet och ingår i Sveriges officiella statistik. Datainsamlingen genomfördes som en webbenkät till ett urval svenska företag. Rapporten visar bland annat att företagens tillgång till internet […]

Rapporter • E-handel, Företag

E-barometern 2015 Q3

Postnord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern följer utvecklingen inom hela den digitala detaljhandeln. Rapporten publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsumentundersökning och en företagsundersökning. E-handel definieras som försäljning av varor via internet som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas […]

Rapporter • E-handel, Företag

E-barometern 2015 Q2

Postnord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern följer utvecklingen inom hela den digitala detaljhandeln, både bland renodlade e-handelsföretag och bland kedjor. Temat för den här e-barometern är vägen till e-handelsköpet. Rapporten publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsumentundersökning och en företagsundersökning. […]

Rapporter • E-handel, Företag

E-barometern 2015 Q1

PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Från och med den här rapporten följs även utvecklingen inom hela den digitala detaljhandeln. Hur arbetar företagen i de olika försäljningskanalerna och hur ser konsumenternas köpprocess ut? Under det första kvartalet 2015 ökade e-handelsförsäljningen med 19 procent jämfört […]

Rapporter • Företag

E-barometern 2014

PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsumentundersökning samt en företagsundersökning. Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på nätet. Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade […]

Artiklar • Företag

Ny SCB-rapport om företagens användning av it

Statistiska centralbyråns (SCB) nya rapport ”Företagens användning av it 2014” presenterar bland annat statistik om företagens it-kompetens, användning av molntjänster, sociala nätverk samt it-utgifter.

Rapporter • Bank & finans, Företag

Företagens användning av IT 2014

I denna rapport ges en statistisk belysning av i vilken utsträckning Sveriges företag har tillgång till och använder informationsteknik (it). Rapporten behandlar bland annat It-kompetens, användning av molntjänster och företagens utgifter. Datainsamlingen genomfördes som en webbenkät till ett urval svenska företag. Uppgifterna är baserade på undersökningen ”It-användning i företag” som genomförs årligen på uppdrag av […]

Artiklar • Barn & ungdomar, Företag, Mobilitet ...

Responsiv design har slagit igenom

Den mobila webben har varit på frammarsch i flera år och nu har även den responsiva designen slagit igenom fullt ut. Detta enligt rapporten ”Hur mår Sveriges webbplatser?” som nyligen släppts.