Arkiv för ‘Frågeformulär’

Nyheter • Frågeformulär

World Internet Project

World Internet Project är ett internationellt forskningsprojekt där ca 30 länder genomför nationellt representativa undersökningar om internets utveckling i respektive land. Målgrupperna för de olika undersökningarna är befolkningen i landet och syftet är att kartlägga användning av och attityder till internet. Alla de deltagande länderna använder sig av de gemensamt utformade så kallade ”Common Questions”. […]

Nyheter • Frågeformulär

Frågeformulär Svenskarna och internet

Här hittar du frågeformulären för undersökningen Svenskarna och internet för respektive år 2000-2015. Från och med 2008 utvecklas två olika formulär, ett för de som är 16 år och uppåt samt ett som är för ungdomar mellan 12 och 15 år. Med reservation för felaktigheter. Frågeformulär Svenskarna och internet 2000 Frågeformulär Svenskarna och internet 2002 […]