Arkiv för ‘Medieanvändning’

The World Internet Project International Report 6th Edition

This report represents the sixth published results of the World Internet Project, collaboratively produced by the Center for the Digital Future in the USC Annenberg School for Communication and Journalism in the USA and partner countries worldwide. This work on the impact of the internet has evolved during 13 years of exploration and reveals an […]

PTS Individundersökning 2015

Vartannat år genomför PTS en enkätundersökning med syftet att öka kunskapen om marknaden för elektronisk kommunikation utifrån ett konsument- och efterfrågeperspektiv genom att beskriva hur svenskarna använder fast telefoni, mobiltelefoni och internet. Rapporten visar bland annat att 8 av 10 är nöjda med mobiltäckningen och mer än 30 procent anger att de har fiber som […]

Ungar & medier 2015: demografi

Statens medieråd har för första gången gjort en analys av hur demografiska faktorer påverkar barns och ungas medievanor och attityder till dessa. Den undersökta gruppen är barn i Sverige i åldrarna 5-16 år. Rapporten visar att föräldrars härkomst, utbildning och inkomst samt boendekommunens storlek har betydelse för barnens innehav, tillgång till och användning av smarta […]

Regn + film = sant?

Nu skiner solen men det känns ändå som att det mesta av den här sommaren har regnat bort. Vad passar då bättre än att kolla på film eller videoklipp? I Mediebarometern 2014 finns intressant statistik om svenskarnas filmtittande.

Medieutveckling 2015

Vill du veta mer om hur den svenska mediemarknaden ser ut idag? I den här rapporten finns statistik och fakta som beskriver den svenska mediemarknaden med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering. Här ryms allt från ungas medieliv till europeisk mediepolitik. I rapporten konstateras bland annat att konsumenterna numera har vant sig vid […]

Artiklar • Medieanvändning

Gott och blandat ur Mediebarometern

Mediebarometern 2014 är full med intressant statistik om mediekonsumtion. Här kommer ett axplock intressanta siffror om tid, nyhetskällor och reklam.