Arkiv för ‘Musik’

Rapporter • Musik, Myndigheter

Kulturvanor

Nästan alla tar del av kultur, men vilken sorts kultur och hur ofta varierar, och en faktor med mycket stor påverkan är utbildningsnivå.

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2013

Svenskarna och internet är en årlig studie av Svenskarnas internet- och medievanor som startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av Internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Årets rapport visar bland annat att den mobila boomen […]

Svenskarna och internet 2013 släppt

I dag släpper vi på .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) rapporten Svenskarna och internet 2013 som sätter svenskarnas internetanvändning under lupp.Nytt för i år är att Svenskarna och internet nu finns som webbversion. På soi2013.se går det att söka och sortera statistik på olika ämnen och dela diagram från årets rapport. I rapporten framgår att den mobila boomen fortsätter. […]

Rapporter • Äldre, Annonsering, Arbete ...

Privatpersoners användning av internet 2012

I denna rapport beskrivs den svenska befolkningens användning av datorer och internet. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Textavsnittet avslutas med en jämförelse mellan internetanvändningen i Sverige och andra europeiska länder.

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Swedes and the Internet 2012

Swedes and the Internet is an annual report from .SE (The Internet Infrastructure Foundation) investigating internet and media usage in Sweden. It identifies the use of internet and media, and how this affects individuals, families and society.

Artiklar • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

English version of Swedes and the Internet

The 2012 edition of Swedes and the Internet is now available. This year’s report shows, among other things, that daily internet use has increased most among school children aged 9-11. Over half of the Swedish population now has access to the internet via their mobile phone and tablet use is taking off with one in […]

Nyheter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Hjälp oss med frågor till Svenskarna och internet 2013

  Vad vill du veta om svenskarnas internetanvändning?! Nu är det dags att formulera frågeställningar, hypoteser och slutligen ett konkret frågeformulär för studien Svenskarna och internet 2013. För att skapa en så relevant och intressant undersökning som möjligt hoppas vi att du vill hjälpa oss genom att berätta vad du tycker är intressant gällande svenska […]

Svenskarna och Internet 2012
Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2012

Den årliga studien av Svenskarnas internet- och medievanor startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av internet och medier samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Läs mer om metoden för Svenskarna och internet. Frågeformulär Svenskarna och Internet 2012

Artiklar • Barn & ungdomar, Musik

Mer än hälften av 16-25-åringarna lyssnar dagligen på Spotify

Enligt Svenskarna och Internet 2011 så använder 55 procent av internetanvändarna i åldern 16-25 år Spotify dagligen. Och hela 86 procent lyssnar åtminstone någon gång på Spotify. Det är i denna åldersgrupp som användandet av Spotify är mest utbrett. Men även bland de yngsta, 12-15 år, är lyssnandet stort. 77 procent lyssnar någon gång och […]