Arkiv för ‘Myndigheter’

Rapporter • Musik, Myndigheter

Kulturvanor

Nästan alla tar del av kultur, men vilken sorts kultur och hur ofta varierar, och en faktor med mycket stor påverkan är utbildningsnivå.

Artiklar • Myndigheter

5,4 miljoner valde att deklarera elektroniskt

Det blir allt vanligare att man använder sig av digitala hjälpmedel för att leverera uppgift om sina inkomster till Skatteverket. Årets trend var att deklarera med hjälp av Mobilt BankID.

Rapporter • Bredband, Myndigheter, Politik ...

PTS Bredbandskartläggning 2014

PTS Bredbandskartläggning 2014 ger en geografisk översikt av bredbands-tillgången i Sverige. Rapporten visar att 61 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2014. Det är en ökning med 4 procentenheter från samma tidpunkt året innan. Tillgången till fiber för befolkningen i Sverige ligger på […]

Rapporter • Bredband, Mobilitet, Myndigheter ...

PTS Prisrapport 2014

PTS Prisrapport 2014 beskriver utvecklingen i Sverige för fast och mobilt bredband samt mobiltelefoni utifrån ett pris- och konsumentperspektiv. Rapporten innehåller även en internationell prisjämförelse av dessa tjänster. I den internationella prisjämförelsen på fast bredband med en överförings-hastighet på minst 100/10 Mbit/s låg Sverige 2014 på tredje plats räknat från det billigaste erbjudandet jämfört med […]

Nyheter • Bredband, Medieanvändning, Mobilitet ...

Snabbt så in i Norden

Sverige har flest snabba bredbandsabonnemang jämfört med våra grannländer. Det visar 2013 års sammanställning av telekomstatistik från fem nordiska och tre baltiska länder.

Rapporter • Myndigheter, Tekniktillgång

E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna?

Denna rapport visar hur långt kommunerna har kommit i arbetet med att utveckla verksamheten med stöd av digitalisering, att erbjuda e-tjänster och appar. Kartläggningen, som till del är en uppföljning av en enkätstudie från 2011, visar att arbetet går framåt på många sätt. Men den visar också att det är stora skillnader mellan mindre och […]

Rapporter • Bredband, Mobilitet, Myndigheter ...

Svensk telemarknad 2013

Resultaten i rapporten för 2013 bekräftar de senaste årens utveckling, där svenska konsumenter i allt större utsträckning vill ha bredband med hög kapacitet, såväl genom fasta anslutningar som via mobilnäten. Snart finns en miljon abonnemang som klarar 100 Mbit/s eller mer samtidigt som de nya 4G-näten har börjat användas på allvar. Det finns över fem […]

Artiklar • Barn & ungdomar, Företag, Mobilitet ...

Responsiv design har slagit igenom

Den mobila webben har varit på frammarsch i flera år och nu har även den responsiva designen slagit igenom fullt ut. Detta enligt rapporten ”Hur mår Sveriges webbplatser?” som nyligen släppts.

Artiklar • Myndigheter

Rekordmånga deklarerade elektroniskt

Även om det fortfarande går bra att deklarera med hjälp av papper, blir det allt vanligare att man använder sig av digitala hjälpmedel för att leverera uppgift om sina inkomster till Skatteverket.