Arkiv för ‘Nyheter’

Artiklar • Nyheter

Grattis på 12-årsdagen WordPress!

Idag är det 12 år sedan publiceringsverktyget WordPress såg dagens ljus. Sedan lanseringen 2003 har det blivit ett av nätets populäraste verktyg för att skapa bloggar och webbplatser.

Artiklar • Barn & ungdomar, Företag, Mobilitet ...

Responsiv design har slagit igenom

Den mobila webben har varit på frammarsch i flera år och nu har även den responsiva designen slagit igenom fullt ut. Detta enligt rapporten ”Hur mår Sveriges webbplatser?” som nyligen släppts.

Artiklar • Äldre, Barn & ungdomar, Bredband ...

Beställ Svenskarna och internet i tryckt format

Vår rapport Svenskarna och internet 2013 sätter svenskarnas internetanvändning under lupp. Den finns digitalt på nätet, men går även att beställa hem på papper om man så önskar. I rapporten framgår bland annat att den mobila boomen fortsätter. Andelen som kopplar upp sig mot internet med en mobiltelefon har ökat från 22 till 65 procent […]

Internetstatistikåret 2013

Det har publicerats ovanligt mycket statistik om internet under 2013. Höjdpunkten för många var när .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) släppte rapporten Svenskarna och internet 2013, som sätter svenskarnas internetanvändning under lupp. Men under året har även andra statistikrelaterade nyheter framkommit. .SE:s Pamela Davidsson sammanfattar i ett inlägg det spännande internetstatistikåret som vi nu har lämnat bakom […]

Rapporter • Äldre, Barn & ungdomar, Bredband ...

PTS individundersökning 2013

Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning 2013 har utförts av Sweco Eurofutures på uppdrag av PTS. Fler än 90 procent av de svarande i åldern 16 – 75 år använder internet. Yngre svarspersoner använder internet i högre utsträckning än äldre svarspersoner, men användandet ökar bland de äldre svarspersonerna. År 2010 svarade 69 […]

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2013

Svenskarna och internet är en årlig studie av Svenskarnas internet- och medievanor som startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av Internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Årets rapport visar bland annat att den mobila boomen […]

Rapporter • Äldre, Annonsering, Arbete ...

Privatpersoners användning av internet 2012

I denna rapport beskrivs den svenska befolkningens användning av datorer och internet. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Textavsnittet avslutas med en jämförelse mellan internetanvändningen i Sverige och andra europeiska länder.

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Swedes and the Internet 2012

Swedes and the Internet is an annual report from .SE (The Internet Infrastructure Foundation) investigating internet and media usage in Sweden. It identifies the use of internet and media, and how this affects individuals, families and society.

Svenskarna och Internet 2012
Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2012

Den årliga studien av Svenskarnas internet- och medievanor startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av internet och medier samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Läs mer om metoden för Svenskarna och internet. Frågeformulär Svenskarna och Internet 2012