Arkiv för ‘Övrigt’

Rapporter • Övrigt

Medieudviklingen 2015 (Danmark)

Hvert år laver DR Medieforskning en rapport om udviklingen i befolkningens brug af de elektroniske medier. ’Medieudviklingen 2015’ gør status over befolkningens brug af medieindhold både på tv, radio og nettet.

Artiklar • Barn & ungdomar, Företag, Mobilsurf ...

Vi sammanfattar internetstatistikåret 2015

Statistik är spännande! Det visar inte minst besökssiffrorna för vår webbplats. Drygt 80 000 användare besökte internetstatistik.se under 2015. Flest besökare var det de dagar som vi publicerade nya data och våra nya rapporter (Bredbandskollen mobilmodeller och Svenskarna och internet).

Artiklar • Övrigt

Vilken statistik vill du ha framöver?

I skrivande stund planerar vi inför framtida statistikaktiviteter. Tyck till och hjälp oss planera framtida statistikaktiviteter!

Rapporter • Övrigt

Årsrapport internettbruk 2014

TNS Gallup i Norge har sammanställt data om internetanvändningen i Norge 2014. Rapporten är en sammanställning från undersökningarna Forbruker & Media (F&M), Interbuss, besök på norska webbplatser som mätts i Internettundersøkelsen (Norsk Internettpanel, NIP) och TNS trafikmätning (TNS Scores). Rapporten visar bland annat att 87 procent av norrmännen använder internet dagligen, 84 procent av norrmännen […]

Artiklar • Övrigt

Kvalitet i webbpanelundersökningar

Numera är webbpanelundersökningar en vanlig undersökningstyp bland företag som utför marknads- och opinionsundersökningar. Men hur säkerställs kvaliteten?

Rapporter • Övrigt

Kvalitet i webbpanelundersökningar

Surveyföreningen har gett ut denna rapport vars syfte är att ge riktlinjer för kvalitetsredovisning av webbpanel-undersökningar. I praktiken handlar det huvudsakligen om marknads- och opinionsundersökningar, som utförs av kommersiella undersökningsföretag. 
Inom detta område finns redan vissa internationella standarder som är allmänt accepterade inom undersöknings-branschen. Rapporten avser komplettera dessa med riktlinjer speciellt inriktade mot kvalitetsredovisning (och […]

Rapporter • Övrigt

OFCOM - Children and Parents: Media Use and Attitudes Report

This report examines children’s media literacy. It provides detailed evidence on media use, attitudes and understanding among children and young people aged 5-15, as well as detailed information about the media access and use of young children aged 3-4. The report also includes findings relating to parents’ views about their children’s media use, and the […]