Arkiv för ‘Politik’

Rapporter • Bredband, Myndigheter, Politik ...

PTS Bredbandskartläggning 2014

PTS Bredbandskartläggning 2014 ger en geografisk översikt av bredbands-tillgången i Sverige. Rapporten visar att 61 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2014. Det är en ökning med 4 procentenheter från samma tidpunkt året innan. Tillgången till fiber för befolkningen i Sverige ligger på […]

Rapporter • Politik, Sociala medier

Svenskarna och politiken på internet

Den här rapporten handlar om hur människor söker och tar del av politisk information på internet. Vilka påverkansmöjligheter de tycker att de har samt vad de tycker om regleringen av politiska åsikter på internet. I politiska sammanhang talas det ofta om hur tekniken gör det möjligt att nå fler väljare, att påverka och att föra […]

Artiklar • Politik, Sociala medier

Ny rapport om internet som politiskt verktyg

I politiska sammanhang talas det ofta om hur tekniken gör det möjligt att nå fler väljare, att påverka och att föra dialog med. Men hur mycket använder människor egentligen internet som informationskälla i politiska sammanhang?

Rapporter • Bredband, Politik, Tekniktillgång ...

Bredbandskollen – Surfhastighet i Sverige 2008-2013

Bredbandskollen lanserades under hösten 2007. Sedan dess har över 100 miljoner mätningar genomförts av personer runt om i vårt avlånga land. Resultaten från varje mätning finns sparade i en databas. Vi har nu sammanställt resultaten av de mätningar som gjorts via Bredbandskollens webbverktyg under åren 2008-2013 och presenterar dem i denna rapport. Rapporten innehåller nästan […]

Rapporter • Bredband, Myndigheter, Politik ...

PTS Bredbandskartläggning 2013

PTS Bredbandskartläggning 2013 visar att 57 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2013. Det är en ökning med 4 procentenheter från samma tidpunkt året innan, då 53 procent av alla hushåll och företag hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Ökningen beror […]

Artiklar • Fildelning, Myndigheter, Politik ...

Svenskarnas inställning till övervakning via internet

Nästan hälften av deltagarna i undersökningen Svenskarna och Internet 2012  (49 procent) instämmer inte alls i att regeringen borde reglera internet mer än vad som görs idag medan tre procent instämmer helt och fullt i att regeringen borde reglera internet mer än idag. Det är i de yngsta åldergrupperna som man i högst grad instämmer. […]

Rapporter • Äldre, Annonsering, Arbete ...

Privatpersoners användning av internet 2012

I denna rapport beskrivs den svenska befolkningens användning av datorer och internet. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Textavsnittet avslutas med en jämförelse mellan internetanvändningen i Sverige och andra europeiska länder.

Svenskarna och Internet 2012
Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2012

Den årliga studien av Svenskarnas internet- och medievanor startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av internet och medier samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Läs mer om metoden för Svenskarna och internet. Frågeformulär Svenskarna och Internet 2012