Arkiv för ‘Säkerhet & integritet’

Privatpersoners användning av datorer och internet 2015

I denna rapport ges en statistisk redovisning av privatpersoners användning av datorer och internet. Redovisningen omfattar bland annat var och hur ofta datorer och internet har använts och i vilket syfte. I år ligger ett särskilt fokus på internetsäkerhet. Undersökningen är en urvalsundersökning och vänder sig till personer i åldern 16-85 år. Uppgifterna har samlats […]

Rapporter • Säkerhet & integritet

Delade meningar

Rapporten Delade meningar – Svenska folkets syn på digital integritet 2015 är en riksrepresentativ attitydundersökning vars syfte är att ge en bild av hur svenska privatpersoner ser på digital integritet. Hur bekväm är man att dela med sig av information digitalt? Vilken typ av information är man mest respektive minst bekväm att dela med sig […]

Två av tre använder sig av e-legitimation

Två tredjedelar av internetanvändarna över 16 år i Sverige använder e-legitimation. Nästan alla av de med e-legitimation loggar in på internetbank via dator. Siffrorna nedan är som andel av internetanvändarna över 16 år i Sverige 2013. Logga in på internetbank Nästan alla (96%) av de med e-legitimation loggar in på internetbank via dator, häften (49%) loggar […]

Rapporter • Äldre, Barn & ungdomar, Bredband ...

PTS individundersökning 2013

Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning 2013 har utförts av Sweco Eurofutures på uppdrag av PTS. Fler än 90 procent av de svarande i åldern 16 – 75 år använder internet. Yngre svarspersoner använder internet i högre utsträckning än äldre svarspersoner, men användandet ökar bland de äldre svarspersonerna. År 2010 svarade 69 […]

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2013

Svenskarna och internet är en årlig studie av Svenskarnas internet- och medievanor som startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av Internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Årets rapport visar bland annat att den mobila boomen […]

Artiklar • Säkerhet & integritet

De flesta av oss byter inte lösenord på internet

En undersökning om internetsäkerhet som Post- och telestyrelsen nyligen genomförde visar att mer än hälften (58 procent) av svenskarna som inte byter ut sina lösenord på internet regelbundet. Undersökningen visar även att en femtedel av svenskarna oftast eller alltid har samma lösenord på internet. Diagrammet visar på den ena axeln hur ofta svenskarna har samma […]

Ny undersökning om attityder till digitala betalmetoder

Kort är det betalmedel som svenska folket använder i störst utsträckning. Åtta av tio svarar att de använder kortbetalning varje vecka eller oftare medan sex av tio svarade detsamma om kontanter. I takt med att samhället digitaliseras förändras också våra betalmetoder. Flera av de nya digitala betalmetoderna är dock okända för svenskarna. Det visar undersökningen […]

Rapporter • Säkerhet & integritet

Konsumentundersökning om internetsäkerhet 2013

Undersökningen som tagits fram av PTS visar att svenska konsumenter inte är lika medvetna om säkerhetsriskerna och inte skyddar sig lika mycket när de använder smarta telefoner och surfplattor som när de använder datorer. Det framkommer bland annat att knappt hälften anser att de har tillräcklig kunskap om sin integritet och säkerhet när de kommunicerar […]