Arkiv för ‘Spel’

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2013

Svenskarna och internet är en årlig studie av Svenskarnas internet- och medievanor som startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av Internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Årets rapport visar bland annat att den mobila boomen […]

Rapporter • Äldre, Annonsering, Arbete ...

Privatpersoners användning av internet 2012

I denna rapport beskrivs den svenska befolkningens användning av datorer och internet. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Textavsnittet avslutas med en jämförelse mellan internetanvändningen i Sverige och andra europeiska länder.

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Swedes and the Internet 2012

Swedes and the Internet is an annual report from .SE (The Internet Infrastructure Foundation) investigating internet and media usage in Sweden. It identifies the use of internet and media, and how this affects individuals, families and society.

Nyheter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Hjälp oss med frågor till Svenskarna och internet 2013

  Vad vill du veta om svenskarnas internetanvändning?! Nu är det dags att formulera frågeställningar, hypoteser och slutligen ett konkret frågeformulär för studien Svenskarna och internet 2013. För att skapa en så relevant och intressant undersökning som möjligt hoppas vi att du vill hjälpa oss genom att berätta vad du tycker är intressant gällande svenska […]

Artiklar • Spel

Drygt en femtedel av svenskarna gejmar en vanlig dag

Enligt Mediebarometer 2011 från Nordicom spelar 22 procent av svenskarna i åldern 9-79 år något dator-/TV- eller internetbaserat spel under en genomsnittlig dag. Det är en kraftig ökning från föregående år, då motsvarande andel var 14 procent. Inte helt överraskande är det de unga som spelar mest. Nästan sex av tio (59 procent) bland barnen […]

Artiklar • Bank & finans, E-handel, Fildelning ...

Infografik Svenskarna och Internet 2011

Nu har vi sammanställt och visualiserat några valda resultat från undersökningen Svenskarna och Internet 2011 grafiskt. Klicka på bilden nedan för att visa den större, klicka här för att ladda ner en pdf (0,6Mb) för utskrift. Illustrationen är gjord av Martin Ander, den är licensierad under Creative Commons (CC-BY)

Rapporter • Äldre, Bank & finans, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2011

Svenskarna och internet är en årlig rapport som baseras på undersökningen med samma namn. Den årliga studien av Svenskarnas internet- och medievanor startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av internet och medier samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och […]

Artiklar • Spel

Drygt en fjärdedel gejmar under en genomsnittlig vecka

Enligt Internetbarometer 2010 från Nordicom spelar 27 procent av svenskarna i åldern 9-79 år något dator-/TV- eller internetbaserat spel under en genomsnittlig vecka. och de är de unga spelar mest, vilket inte är helt överraskande. Nästan tre fjärdedelar (72 procent) av barnen (9-14 år) och hälften (50 procent) av ungdomarna (15-24 år) spelar under en genomsnittlig […]