Arkiv för ‘Utbildning & lärande’

Så många kvinnor pluggar IT i höst

Rapporten Unga kvinnor och IT gav oss en bild av hur kvinnor ser på IT-yrken. Nyligen kom antagningsbeskeden från landets högskolor och universitet. Hur avspeglas kvinnornas grad av intresse för olika arbetsuppgifter i antagningsstatistiken?

Rapporter • Barn & ungdomar, Medieanvändning, Skola ...

Duckface/Stoneface

Studien Duckface/Stoneface undersöker centrala onlineaktiviteter bland 10- respektive 13-åringar ur ett genusperspektiv. Rapporten visar hur barnens liv online och offline flätas samman alltmer genom smarta mobiler och andra medieting. Den visar också att det genomgående finns mycket starka drag av isärhållande av könen både online och offline. Spel, sociala medier och bildkommunikation blir arenor för att tillägna sig […]

World Internet Project Report 2013

This report represents the fifth published results of the World Internet Project, collaboratively produced by the Center for the Digital Future in the USC Annenberg School for Communication and Journalism in the USA and partner countries worldwide. This work on the impact of the internet has evolved during 13 years of exploration and reveals an […]

Återupplev statistikgenomgångarna på Internetdagarna

Det var gott om statistik som presenterades på internetdagarna 2013. Samtidigt fanns det många parallella spår på konferensen, och tyvärr krockade tidsmässigt flera av presentationerna med varandra. Nu finns alla samlade på webben, vilket gör att ni kan se dem igen. Bland annat kan du återuppleva när Pamela Davidsson, chef för statistik och fakta på .SE […]

Rapporter • Äldre, Arbete, Barn & ungdomar ...

Svenskarna och internet 2013

Svenskarna och internet är en årlig studie av Svenskarnas internet- och medievanor som startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av Internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Årets rapport visar bland annat att den mobila boomen […]

Ungar & medier 2012/13

Ungar & medier 2012/13 är den femte rapporten om barns och ungas medievanor sedan 2005. 2 000 barn och unga mellan 9 och 18 år har tillfrågats om deras medievardag och attityder rörande medieanvändning.

Allt fler datorer i skolan

Såväl lärare som elever har i högre grad dator i skolan nu jämfört med för tre år sedan. Men elevernas it-användning består till stor del av att söka information på nätet och för  att utföra skrivuppgifter. Det är fortfarande ovanligt att eleverna använder datorer på lektionerna i matematik och det syns inte heller någon tydlig […]

Rapporter • Äldre, Annonsering, Arbete ...

Privatpersoners användning av internet 2012

I denna rapport beskrivs den svenska befolkningens användning av datorer och internet. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Textavsnittet avslutas med en jämförelse mellan internetanvändningen i Sverige och andra europeiska länder.