Artiklar

25 % av användarna fildelar

Särskilda program, allt mer sofistikerade, har utvecklats för att organisera trafiken i fildelningsnätverken. Det är framför allt musik som delas även om video blivit vanligare i takt med att allt fler har tillgång till bredband. För varje år sedan Internet började spridas, har fildelarna blivit fler. År 2007 var det 14% av befolkningen som sa att de fildelade. 2008 är motsvarande siffra 18% om vi räknar befolkningen från 18 år och 19% om vi räknar från 16 år. Det motsvarar 1,4 miljoner svenskar i vuxen ålder. Det ökande antalet fildelare kommer till stor del från de yngre som blivit äldre och fortsätter att fildela. En stor majoritet av tonåringarna, framför allt bland pojkarna är fildelare. Männens dominans återfinns i alla åldrar med resultatet att mer än dubbelt så många män som kvinnor fildelar.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.