Artiklar

1,5 miljoner svenskar fildelar

En tredjedel av befolkningen mellan 16 och 30 år är regelbundna fildelare, dvs. de fildelar någon eller några gånger i veckan eller åtminstone någon eller några gånger i månaden. Toppen nås vid 18 år då 42 procent är regelbundna fildelare: 56 % av de unga männen och 36% av de unga kvinnorna. I trettioårsåldern minskar den regelbundna fildelningen successivt och är nere i 5 procent bland fyrtioåringarna och någon enstaka procent bland de äldre. Totalt är det 18 procent i befolkningen, över 18 år, som fildelade 2008, en ökning med några procent sedan 2007. Det ökande antalet fildelare kommer till stor del från de yngre som blivit äldre och för sin fildelningsvana med sig.

Typiskt för fildelare är att många fildelar bara under vissa perioder. Det innebär att, framför allt bland de äldre, är det lika många som fildelat tidigare som fildelar. Nära hälften av alla svenskar i åldern 16 till 30 år har någon gång fildelat. Fildelningen ökar med det stigande intresset för musik i tonåren och minskar med ett minskande musikintresse efter trettioårsåldern. Före tonåren är erfarenheten av fildelning begränsad. I 12 - 13 årsåldern är det 10 procent som har fildelat och erfarenheten av fildelning ökar sedan med åldern. Efter 30 år minskar andelen som har fildelat någon gång successivt till under 10 procent bland de som är över 50 år.

Fildelning är främst något som männen gör. Männens dominans återfinns i alla åldrar, från 12 till 50 år. Särskilt stor är skillnaden bland trettio- och fyrtioåringarna. Resultatet är att mer än dubbelt så många män som kvinnor fildelar.

För de regelbundna fildelarna är fildelningen bara ett av många sätt att få tag på musik. Det vanligaste sättet, när det gäller musik, är att kopiera från egen eller andras CD. Musik skickas också med e-post eller hämtas från särskilda musiksidor.

Det är en myt att de som fildelar inte skulle köpa musik. De köper minst lika mycket musik som de som inte fildelar, och de går på minst lika mycket bio som de som inte fildelar. Detta gäller också betaltjänster på nätet.

not.
Enligt SCB fildelade 20% av befolkningen (16-74 år) 2007. 2008 ändrade man frågan till att gälla de senaste tre månaderna vilket minskade andelen fildelare till 10%. I InternetExplorer som undersökt internetanvändningen hos studenter och akademiker med postenkät, blev resultatet att andelen fildelare uppgick till 48%.

SCB, (2008). Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008.
SCB, (2007). Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007.
Findahl, O. (2008). Svenskarna och Internet 2008. World Internet Institute.
Findahl, O. (2007). Svenskarna och Internet 2007. World Internet Institute.
Selg, H. & Findahl, O. (2008). Nya användarmönster. Jämförande analys av två användarstudier. InternetExplorers - Delrapport 6. Nationellt IT-användarcentrum NITA

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.