Artiklar

15 procent av svenskarna har registrerat egen domän

15 procent av svenskarna har registrerat ett eget domännamn, enligt "Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008" från SCB. Det motsvarar drygt en miljon svenskar i åldern 16-74 år.

Den största andelen som registrerat eget domännamn hittar vi i åldersgruppen 35-44 år. I denna grupp är det nästan en femtedel (18 procent) som har registrerat. Generellt är andelen högre bland personer som är i åldern 25-64 år. Bland de allra yngsta och äldsta är andelen betydligt lägre. Av personer i åldern 16-24 år är det endast 11 procent som säger att de registrerat eget domännamn. Och bland de äldsta är andelen ungefär lika låg; knappt en tiondel (9 procent).

registrerat domännamn

I undersökningen från SCB ställs också frågan om hur många som planerar att registrera ett eget domännamn. Av samtliga svenskar planerar 3 procent att registrera eget domännamn. En låg andel kan tyckas, men det motsvarar 232000 personer.

Andelen som planerar är som högst bland 16-24-åringarna, där 6 procent planerar att registrera eget domnännamn.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.