Artiklar

350 000 bloggare i Sverige

Bloggandet ökar, en möjlighet som utnyttjas flitigt av journalister och debattörer och har därför blivit omskriven och upphöjd i de traditionella medierna. I Sverige, i motsats till en del andra länder, har dock inte bloggandet blivit särskilt omfattande. Antalet bloggare har dock ökat från 3% år 2007 till 5% av befolkningen år 2008.
Tidigare var bloggarna i Sverige ganska jämnt fördelade över åldrarna men nu har de yngre tagit över. Framför allt är det kvinnorna i åldersgruppen upp till 25 år som använder sig av bloggar (22%), och ju yngre man är desto vanligare är det (28%). Kvinnliga bloggare är i dessa åldrar dubbelt så vanligt som manliga. Detta tyder på att bloggandet är på frammarsch, vilket stärks av att andelen bloggare i åldern 16-18 år är högre än för hela åldersgruppen 16-25 år. Om detta fenomen är något som hör ungdomen till och sedan kommer att avta vet vi inte. Vad vi vet är dock att allt fler ungdomar kommer växa upp med bloggandet som en naturlig del av sitt Internetanvändande.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.