Artiklar

Sida vid sida med internet

Det är fortfarande de ”vanliga” medieformerna som används mest. Till exempel läser 76 % tidningen på papper och majoriteten av befolkningen lyssnar och tittar på radio och tv via en traditionell apparat. Radiokanaler har i flera år gått att ta del av online men lyssnandet är inte särskilt utbrett. Under 2007 uppger 4 % att de har lyssnat på radio via internet. Att se på tv via nätet är än så länge än mer ovanligt, en procent har gjort det en genomsnittlig dag. Däremot har 4 procent sett på film eller videoklipp i en dator

Dagstidningar är det dagliga medium som har flest användare online. 16 % av befolkningen uppger att de har besökt en dagstidnings-sajt en genomsnittlig dag 2007. För männen gäller 19 %, för kvinnorna är det 14 % av befolkningen.

Bland användarna, 25-44 år, har drygt var fjärde läst en tidning online och det är fler män (29 procent) än kvinnor (22 procent) som läser tidningen den vägen. Framför allt är det kvällstidningarna som läses online.

Under flera år har diskussioner pågått om hur traditionella medier får konkurrens av internet, och hur konkurrensen ska bemötas. Genom åren har dagstidningarnas sajter kommit att innehålla allt fler funktioner än traditionell dagstidningstext: radio, teve, bloggar. Detta har följts av av radiostationer, tidskrifter och tv-kanaler som etablerat sig på internet. Utbudet av medier som från början skapats utanför och före internet har avsevärt ökat sin närvaro på nätet och den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt även för ljud- och bildmedier att distribueras via internet. Att dagstidningarna är de som hittills har ”störst” publik online är inte märkligt med tanke på att de är det massmedium som har funnits där längst.

Andel (%) av befolkningen som använt olika medier 2007

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.