Artiklar •

71 procent av svenskarna har handlat via nätet

SCB släppte idag en del uppgifter från sin undersökning "IT bland individer 2011". En mer utförlig redovisning av denna undersökning kommer att finnas i rapporten ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2011” som SCB publicerar 2012-01-17. Undersökningen visar bland annat på att en majoritet av svenskarna i åldern 16-74 år har handlat via nätet under det senaste året. Drygt sju av tio svenskar (71 procent) beställde varor eller tjänster över Internet under perioden april 2010 till mars 2011. Andelen som har e-handlat är som störst i åldern 25-34 år. I den äldsta gruppen, 65-74 år, är det endast runt en tredjedel (35 procent) som har handlat via Internet. andel som e-handlat

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.