Artiklar

9 av 10 skyddar sin dator – få säkerhetskopierar

89% vidtar någon typ av åtgärd för att skydda den dator som hushållet använder oftast, ett svar som är relativt oförändrat sedan 2007. De vanligaste åtgärderna är antivirusprogram (67%) och brandvägg (57%). Var tredje uppdaterar datorns operativsystem samt använder det säkerhetspaket som Internetoperatören erbjuder.
Endast 13% tar regelbundet säkerhetskopior av datorns hårddisk eller av sina filer. Generellt sett vidtar hushåll i storstäder och övriga städer i högre utsträckning åtgärder för att skydda sin dator jämfört med glesbygden. Tex. så är det 37% i storstäderna som uppdaterar operativsystemet jämfört med 28% i glesbygden. På alla punkter vidtar män i högre utsträckning åtgärder jämfört med kvinnor, till exempel så är andelen som uppdaterar operativsystemet 40% bland män jämfört med 27% bland kvinnor. Trots detta drabbas kvinnor i lägre utsträckning än män av problem.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.