Artiklar •

90 procent av 16-74 åringarna använder internet regelbundet

Andelen regelbundna internetanvändare i Sverige fortsätter att öka, enligt rapporten "Privatpersoners användning av datorer och internet 2011" från Statistiska centralbyrån, SCB. Under 2011 använde 90 procent av personerna i åldern 16–74 år internet regelbundet (minst en gång i veckan).

Sedan 2006 har andelen regelbundna användare ökat med 10 procentenheter, 2006 uppgav 80 procent av befolkningen att de använde internet minst en gång i veckan.

Och under samma period minskar icke-användarna – de som aldrig har använt internet – från 10 procent 2006 till 5 procent 2011.

Privatpersoners användning av Internet 2006 & 2011

Men fortfarande förekommer skillnader mellan olika åldersklasser när det gäller hur stor andel som regelbundet använder nätet. I åldern 16-44 år använder i princip alla internet regelbundet, det vill säga minst en gång i veckan. Men i den högsta åldersgruppen, 55-74 år, är det 76 procent som säger att de är regelbundna internetanvändare. Dock är ökningen som störst i denna åldersgrupp, 2010 var det 70 procent som var regelbundna användare.

Regelbundna användare 2010 och 2011

SCB kategoriserar regelbundna användare och sällan-användare enligt följande: 
En regelbunden användare är här en sammanslagning av två kategorier av svarande: de som använt internet ”i stort sett varje dag de senaste 3 månaderna” och ”minst en gång per vecka (men inte varje dag) de senaste 3 månaderna”.

Sällan-användarna utgör en sammanslagning av tre kategorier av svarande:
De som använt internet ”minst en gång per månad (men inte varje vecka) de senaste 3 månaderna”, ”mindre än en gång per månad de senaste 3 månaderna” samt ”inte de senaste 3 månaderna men tidigare”

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.