Artiklar

"Alla" har mobil

I Nordicoms årliga rapport finner vi att nuförtiden har i stort sett alla tillgång till mobiltelefon.
Täckningen är 100% i åldergruppen 15-24 år, bland 25 till 44-åringarna är tillgången 99%. Men också bland de äldsta som tillfrågats är tillgången hög, 87% bland dem mellan 65 och 79 år.
Utvecklingen av tillgången till mobiltelefoner beskriver naturligtvis en självklar kurva som nu börjar att plana ut. 1995 var det 38% som hade tillgång till mobil, fem år senare en dryg fördubbling till 80%, för att nu plana ut runt 96%.

Andel av befolkningen som hade tillgång till mobiltelefon 2007

Andel av befolkningen som hade tillgång till mobiltelefon 1995-2007

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.