Artiklar

Antalet yngre pensionärer på webben har tredubblats

Bland de yngre pensionärerna, 65-74 år, som har tillgång till Internet så har den styrkan tredubblats sedan år 2000. Från 17 till 56%. De var sena i starten, många av dem tillhör den sena majoriteten, vars intresse har väckts under senare år, den  sk.sekundära spridningsfasen. Jämför vi utvecklingen bland de yngre pensionärerna med den grupp som har störts tillgång till Internet, 18-25åringarna så har den gruppen nästan dubblerats sedan år 2000, från 54 till 96%.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.