Artiklar •

Andelen personer som upplever att de använder internet för mycket växer

Internet används under allt längre tid, på fler och fler platser och mer frekvent, av en större och större grupp människor i samhället. Upplever då människor att de använder internet för mycket? I studien Svenskarna och internet har .SE ställt olika frågor för att undersöka om det finns tendenser till någon form av internetberoende. Ett fenomen vi inte kunnat bevisa.

Efter att ha testat ett antal olika frågor har vi valt att behålla en fråga där vi får viss differentiering av svaren. Det är frågan om människor upplever det som att det använder internet för mycket. Här kan vi se att under de senaste tre åren, har andelen internetanvändare som upplever att de någon gång använder internet för mycket, ökat från 46 procent 2009 till 61 procent 2011.

Tillbringar för mycket tid med Internet 2009-2011

Väljer vi att bara titta på de personer som säger att de ”ofta” eller ”mycket ofta” upplever att de använder internet för mycket så kan vi se tydliga skillnader mellan åldersgrupper. 50 procent av 16-18-åringarna upplever det medan endast 11 procent av de i gruppen 56-65 år. Mellan män och kvinnor syns inga större skillnader.

Använder internet för mycket 2011

Inlägget baseras på frågan "Hur ofta, om någonsin, inträffar följande för dig? Jag tillbringar alltför mycket tid med internet."  Svarsalternativ: Aldrig, någon gång, ofta, mycket ofta.

Svenskarna och internet är en årligen återkommande studie av Svenska folkets internetanvändning. I studien intervjuas ca 2500 personer årligen via telefon och webbenkäter. Läs mer om studien i den fullständiga metodbeskrivningen. Studien ingår i World Internet Project, ett internationellt forskningssamarbete innefattande ca 30 länder.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.