Artiklar

Använder svenskar internet olika beroende på bredbandsuppkoppling hemma?

bbk_rapport_2008-2015

Det är 93 procent av svenskarna som har en internetuppkoppling hemma utöver den de kan få genom mobiltelefonen. Men hur använder vi internet där vi bor?

En tredjedel av de som har internet hemma uppger att de har det via telefonjacket (xDSL) och lika många via fiberkabel, 14 procent via kabel-tv och 16 procent via mobilt bredband (3G/4G). 10 procent av de som har internet hemma vet inte via vilken teknik de använder. . Det är mer vanligt att kvinnor inte känner till vilken teknik de har för bredband (13 %) än att män inte vet (4%). Flera svar var möjliga vilket gör att summan blir mer än 100 procent.

Gemensamt för alla typer av uppkoppling

För vissa vanliga aktiviteter tycks det inte spela så stor roll vilken typ av bredbandsuppkoppling man har. Det är till exempel att söka nyheter, läsa e-post, ta del av offentlig information, besöka internetbank och betala räkningar. Inte heller oron för om myndigheter eller företag inkräktar på ens personliga integritet skiljer mellan användare av de olika uppkopplingsformerna.

Svenskar med bredband via telefonjacket (xDSL)

Av de som har xDSL hemma är det lika många bor i stad som på landsbygd. De som har xDSL är främst 36-55 år och det är en större andel som är gifta än för de andra teknikerna.

I hushållen finns 2,5 datorer och 1,2 surfplattor, vilket är mer än genomsnittet. 84 procent har smartmobil och7 procent har även annan anslutning hemma. Det är lika vanligt att ha trådlöst nätverk hemma om man har xDSL som om man har fiber (drygt 93%).

Men det är ingen av de jämförda aktiviteterna som utförs i högre utsträckning av hushåll med xDSL än av andra.

Gemensamt för de med uppkoppling via fiber och kabel-tv

Över 80 procent av bredbandsanvändarna med kabel-tv eller fiber anser sig vara ganska eller mycket kunniga när det gäller användning av datorer. Nästan en tredjedel (30%) av de som har fiber eller kabel-tv tycker själva att de ofta tillbringar för mycket tid med internet. Det är fler av de som har fiber eller kabel-tv som använder fildelningstjänster - 24 procent av de med kabel-tv och 22 procent av de med fiber, mot 14 procent av de med mobilt bredband.

Svenskar med fiberuppkoppling hemma

Det är dominans av män som har svarat att de har fiber hemma. 58 procent av de som har svarat att de har bredband via fiber hemma är män, 42 procent är kvinnor. (Men å andra sidan är det stor dominans av kvinnor bland de som svarat att de inte vet vad det har för bredbandsuppkoppling hemma. Av de som inte vet vad det har hemma är det 73 procent kvinnor och 27 procent män.)

Tre fjärdedelar (77%) av de som har fiber uppger att de bor i en stad. De flesta (20%) av de som har fiber är mellan 36-45 år gamla, men fiber förekommer i alla åldrar. 8 procent av de med fiber hemma har även annan typ av uppkoppling.

I hushållen finns 2,5 datorer och 1,3 surfplattor vilket är mer än genomsnittet. 91 procent har smartmobil. 44 procent tycker internet är mycket viktigt för dem i det privata vardagslivet och 76 procent känner sig helt eller till stor del delaktiga i informationssamhället.

Det är 82 procent som använder sociala nätverk någon gång och 59 procent som gör det dagligen. De finns på Facebook (75%), Instagram (47%), Linkedin (29%) och Twitter (29%) i högre grad än andra.

De lyssnar och tittar på filmer i ökad utsträckning. Lyssnar på musik (84%), på Spotify (70%), på podradio (37%) och 64 procent av de som lyssnar betalar för ett abonnemang. De tittar på film/video (78%), tvs playtjänster (73%), Netflix (37%), laddar ner film/video (27%) och 48 procent som tittar betalar för ett abonnemang.

Hälften av de med fiber använder videosamtal. De läser bloggar (44%) och använder internet för politisk information (71 %) i högre grad än andra. Så många som en tredjedel läser dagligen dagstidningar och nyheter på nätet.

De köper saker/tjänster via internet (84%) och säljer saker/tjänster via internet (49%) i högre grad än andra.

Svenskar med bredbandsuppkoppling via kabel-tv hemma

De som har kabel-tv är jämt fördelade över alla åldrar, men majoriteten (86%) bor i städer. I hushållen med kabel-tv finns 2,1 datorer och 1,0 surfplatta. 80 procent har smart mobil. 10 procent av de med kabel-tv har även någon annan anslutning hemma.

Endast 69 procent av internetanvändarna med kabel-tv känner sig helt eller delvis delaktiga i informationssamhället, det är färre än med andra tekniker.

Det är mindre vanligt bland musiklyssnare med kabel-tv att abonnera på musik (48%)

Fler av de som har kabel-tv (20%) har en egen domän jämfört med användare av andra tekniker. Och de med kabel-tv ägnar sig åt att handla med aktier online i högre utsträckning (42%) än andra.

Svenskar med bredband via mobila modem och routrar

Det är vanligt att ha mobil bredbandsanslutning hemma som komplement till annan anslutning. En fjärdedel (23%) av de med mobil bredbandsanslutning har även en annan typ av anslutning,

Det är något fler av de med mobilt bredband som bor i städer (52%) än på landsbygden (48%).

Att ha mobilt bredband är betydligt vanligare i åldersgrupperna över 55 år än bland de yngre.

I hushållen med mobilt bredband finns 2,0 datorer och 1,0 surfplatta. 80% har smart mobil. Det är vanligare att ha en egen surfplatta (62%) jämfört med de som har andra uppkopplingar (54%).

Att använda Blocket.se är vanligare bland de med mobilt bredband (84%) än bland de med andra former av uppkoppling. Men det är den enda av de jämförda aktiviteterna som är vanligare bland användare av mobilt bredband.

Läs hela rapporten här.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

 • arne johansson 5 augusti 2016, kl 17.29

  Hej, vi har tele2 4g router. Dagtid får jag ca 1,2 – 2,5 mbit, på natt o sen kväll kan det i bästa fall bli 15mbit! Varför så dåligt på dagtid? Vi betalar ju för 100 gbit per månad!!

  Svara
 • Nisse 8 augusti 2016, kl 22.15

  @arne johansson

  Du är helt ute och cyklar. Det du betalar för är möjligheten att ladda ned 100 Gigabyte i månaden i en hastighet av upp till 80Megabit/s. Observera ordet ”upp till” vilket kan innebära 0-80Megabit/s.

  Bitar per sekund är hastigheten, Byte är en lagringsenhet. Det är som att jämföra kilometer med kilogram.

  Svara
 • Christer Persson 11 oktober 2016, kl 08.47

  @arne johansson
  Jag tycker du ska ta upp din grundfråga med Tele2, om varför du bara får en tiondel så stor överföringshastighet dagtid. Det kan t ex bero på att du kör via WiFi och att ni och grannarna är extra aktiva just då, men också att du faktiskt får för låg överföringshastighet. Det ska Tele2 hjälpa dig att kolla.

  Den sammanblandning du gjort är vanlig, och man behöver som @Nisse (på ett så onödigt mästrande sätt) skriver, skilja på:
  – hastigheten, som mäts i Mbit/s, där 1 Mbit = 1 miljon data-bitar (ettor och nollor),
  – överförd datamängd, som mäts i GB (Gigabyte). 1 GB/mån innebär att man max under månaden får överföra 1 miljard ”tecken” (=8bitar)
  Det är inte konstigt att bli förvirrad, eftersom enheten datamängd/tidsenhet är densamma för båda begreppen. GB/mån skulle i princip ha kunnat beteckna en (väldigt långsam) överföringshastighet. Men så är det alltså inte.

  Svara