Artiklar

Nästan alla unga har tillgång till internet, men bara fyra av tio har morgontidning

Läsvanestudien 1986-2009 från Dagspresskollegiet, som bygger på SOM-enkäterna, innehåller bland annat frågor om tillgång till internet i hushållet samt prenumeration på morgontidning i hushållet.

Resultatet visar att redan 2005 var det fler som hade tillgång till internet i hushållet än som hade en morgontidningsprenumeration i hemmet. 2009 är det 82 procent av samtliga svenskar som har tillgång till internet i hushållet. En rejäl ökning från 1998 då motsvarande siffra var 35 procent.

Under samma period har andelen svenskar som har en morgontidningsprenumeration minskat något, från 71 procent 1998 till 65 procent förra året.

Tillgång till morgontidningsprenumeration och internet i hushållet, 15-85 år

Bland de yngsta är skillnaderna betydligt större. I princip alla (94 procent) i åldern 15-29 år har tillgång till internet i hushållet. Redan år 2000 var det fler som hade internet hemma än som prenumererade på morgontidning. Sedan 1998 har andelen med prenumeration av morgontidning i hushållet minskat från 58 procent till 42 procent.

Tillgång till morgontidningsprenumeration och internet i hushållet, 15-29 år

Bland de äldsta är det fortfarande vanligare att ha en morgontidningsprenumeration än att ha tillgåg till internet. Bland 65-85-åringar är det 80 procent som har en prenumererad morgontidning i hushållet. Internetpenetrationen i denna åldersgrupp är betydligt lägre än bland resten av befolkningen; 54 procent har tillgång till internet i hushållet. Men internettillgången ökar starkt i denna åldersgrupp, 1998 var det endast 5 procent som hade tillgång till internet i hushållet.

Tillgång till morgontidningsprenumeration och internet i hushållet, 65-85 år

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.