Artiklar

Bara vara fjärde anser att de får den mobila uppkopplingshastighet de betalar för

Av de tillfrågade i åldern 16-75 år anser bara 24% att de får den uppkopplingshastighet de betalar för.
I åldersgruppen 31-40 år är användarna mer negativa överlag än andra åldersgrupper, där är andelen som anser att de inte till att de får den uppkopplingshastighet de betalar för hela 51%.
Dock anser ungefär hälften av användarna av mobilt bredband att det fungerar bra hemifrån och var tredje att det fungerar bra utanför hemmet.
Bara var tredje anser sej vara nöjd med informationen som mobiloperatören ger.


Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.