Artiklar

Bredband dominerar stort – modem på väg ut

Den stora ökningen av Internetanvändare under senare år har varit knuten till bredbandsutbyggnaden. Omkring 10% av befolkningen har blivit nya bredbandsanvändare varje år. Idag har 75% av befolkningen, 91% av Internetanvändarna, tillgång till bredband i hemmet. Andelen med telefonmodem har minskat till 7%.

Andelen med telefonmodem har stadigt minskat år från år och ersatts av snabbare uppkopplingar. ADSL som utnyttjar telefonnätets kopparkablar har blivit dominerande, men över åren har fiber/LAN successivt ökat sin marknadsandel.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.