Artiklar

Stadig bredbandstillväxt förväntas avta

Nu har 82 procent av Sveriges befolkning tillgång till bredband i hemmet. Nya användare av bredband i hemmet har tillkommit i en relativt stadig takt, men den totala tillväxten av tillgång till Internet i hemmen har mattats av ytterligare. Det visar de första resultaten från undersökningen ”Svenskarna och Internet 2010” utförd av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Hela rapporten släpps på Internetdagarna den 26 oktober.

Internet och bredband 2010

På 10 år har Sverige gått från att nästan ingen hade bredband i hemmet, till att nästan alla har det. År 2000 hade endast 3 procent av befolkningen bredbandsanslutning hemma, medan 62 procent hade Internet, och majoriteten av dem hade en uppringd anslutning via telefonmodem. Från det att persondatorerna började göra intåg i de svenska hemmen tog det cirka 20 år innan de etablerats som var mans egendom, för Internet tog det 15 år och för bredband har det alltså tagit cirka 10 år.

internet och bredband1995-2010

internet och bredband 1995-2010

Sverige har länge legat i täten i den internationella bredbandsligan och fortsätter att ligga där då vi fortfarande har tillväxt trots redan hög penetration. Jämförelsevis har 66 procent i USA tillgång till bredband i hemmet (”Home Broadband 2010”, Aaron Smith, PEW Research Center), vilket innebär en kraftig avmattning i tillväxten från 2009. Deras tillväxt var 3 procentenheter till 2010, men låg året före på 8 procentenheter.

Internetpenetrationen, hur stor del av befolkningen som har tillgång till Internet i hemmet oavsett anslutningsform, är nu upp i 84 procent i Sverige. Tillväxten mattas nu av från år till år och har under de senaste tre åren legat på en genomsnittlig tillväxttakt på cirka 2 procentenheter per år. Med nuvarande trend kommer även tillväxttakten på bredband att mattas av under kommande år. Även om bredbandstillgången legat på en genomsnittlig tillväxttakt på över 2 procentenheter de senaste tre åren ser vi att även den mattas av. Nu när i stort sett alla modemanvändare har gått över till bredband kan vi förmoda en ytterligare avmattning i tillväxten.

För att penetrationen ska öka ytterligare måste fler personer över 55 år bli uppkopplade hemma. I övriga befolkningen har Sverige över 95 procents Internetpenetration, men tillgången faller sedan kraftigt med stigande ålder. I åldersgruppen över 75 år är det endast 29 procent som har Internet hemma. För att vi ska nå en total Internetpenetration i befolkningen, jämförbart med till exempel telefon och TV, krävs det att vi får en ökning i just dessa äldre grupper.

Internet i olika åldersgrupper 2010

I dag sker det ingen stor tillväxt bland äldre. Den lilla tillväxt som sker bland äldre i dag, beror till stor del på att yngre som har tillgång till Internet blir äldre. I Sverige har vi få avhoppare, det vill säga när man har tillgång till Internet i hemmet är det sällsynt att återgå till att inte ha en nätanslutning hemma. I de få fall någon slutar ha tillgång, är det i regel tillfälliga förklaringar såsom till exempel att man nyligen flyttat och inte hunnit koppla in sin nya anslutning.

Dagens förutsättningar talar för att det kommer att ta många år innan vi når över 95 procents Internetpenetration i befolkningen som helhet.

Resultaten baserar sig på data från studien ”Svenskarna och Internet 2010” av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). I studien intervjuas ca 2100 personer, i åldrarna 12 år och äldre (16 år och äldre tom 2007), årligen via telefon. Urvalet är representativt för Sveriges befolkning. Data för 2010 samlades in under perioden mars-maj 2010. En fullständig rapport från studien kommer att publiceras på Internetdagarna 26 oktober 2010 och finns då tillgänglig för nedladdning och beställning på www.iis.se samt www.internetstatistik.se.

Frågor med anledning av resultat och projektet besvaras av: Janne Elvelid, projektledare, janne.elvelid@iis.se, 070-3583069.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

 • Andreas Larsson 5 september 2010, kl 13.36

  Att bredbandstillväxten förr eller senare skulle avta är ju inget konstigt utan helt naturligt. Konstant tillväxt är alltid ohållbart.

  Svara
 • Janne Elvelid 8 september 2010, kl 08.09

  Japp, alldeles riktigt. Någon gång måste avmattningen komma. Frågan är ju bara när? Fram till 2010 hade det inte direkt mattas av i Sverige, vilket vi sett i många andra länder på lägre penetrationsnivåer. Nu förväntar oss denna avmattning 2010 och framåt även här, såvida inte förutsättningarna förändras.

  Svara
 • Bogdan 25 augusti 2011, kl 15.34

  Det återkommande användandet av ”penetration”… Är det ett uttryck för artikelförfattarens avsaknad av sådant?

  Svara
 • Bogdan 25 augusti 2011, kl 16.34

  Det återkommande användandet av ”penetration”… Är det ett uttryck för artikelförfattarens avsaknad av sådant?

  Svara