Artiklar

De yngsta männen dominerar spelandet på nätet

Föga överraskande så återfinns de mest aktiva spelarna bland unga män. I gruppen 16-18 år är det 62% som spelar 1-3 ggr/veckan. Också männen 19-25 år är aktiva spelare, 59%. Andelen av de yngre kvinnorna som spelar 1-3 ggr/veckan är 20 respektive 16%. Det betyder att andelen yngre männen är tre gånger fler än de yngre kvinnorna som spelar aktivt.
Från 30-årsåldern planar skillnaderna ut och när vi kommer upp i medelåldern så är det fler kvinnor än män som spelar. Notera också att 66+ spelar på nätet.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.