Artiklar

Det är männen som fildelar

Användningen av Internet rymmer ett spektra av aktiviteter som förutsätter mer eller mindre it-vana. Diagrammet nedan visar, uppdelat på kön, andelen personer för ett antal aktiviteter som främst utövas av användare, vars it-mognad kan antas vara högre än genomsnittet för befolkningen.
Vi kan se att det är tre gånger så vanligt att män spelar i nätverk över Internet, och att det är tre gånger så vanligt att de fildelar. Det är också nästan dubbelt så vanligt förekommande hos män än hos kvinnor att använda Internet för telefoni. Det är dock mer populärt bland kvinnor än män att skapa eller underhålla bloggar.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.