Artiklar

Distansarbete har inte ökat under de senaste fem åren

Andelen företag som har sysselsatta som distansarbetar har ej ökat under de senaste åren, enligt "Företagens användning av IT 2009" från SCB. I den senaste undersökningen förekommer distansarbete regelbundet i 40 procent av företagen med 10 anställda eller fler. På denna nivå har andelen legat under de senaste fem åren. Sedan 2003 då mätningarna gjordes för första gången har endast en liten ökning skett.

Distansarbete bland företag

Ladda ner högupplöst bild av diagram

I större företag är det vanligare att distansarbete förekommer, bland företag med 250 anställda eller fler är andelen 77 procent. Det ska jämföras med 35 procent bland företag med 10-49 anställda.

Distansarbete bland företag efter storlek

Ladda ner högupplöst bild av diagram

Med distansarbete avses här att företaget har sysselsatta som regelbundet utför arbete utanför företagets lokaler med åtkomst till företagets IT- system. Resultatet visar om distansarbete förekommer regelbundet inom företaget, dock inte omfattningen i form av antal sysselsatta eller antal timmar. Distansarbete undersöktes inte åren 2007 och 2008.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.