Artiklar

E-posten långt från död

70 procent av alla internetanvändare i åldern 9-79 år använder e-post en genomsnittlig dag. Det visar siffror från Nordicoms undersökning Mediebarometer 2009.

e-post en genomsnittlig dag

Andelen som använder e-post är högst bland personer i åldern 25-44 år, där nästan åtta av tio (78 procent) använder e-post en vanlig dag. Och e-posten används även flitigt bland de äldsta, bland internetanvändare i åldern 65-79 år är andelen 69 procent.

Bland de allra yngsta är användningen lägre. Bland barnen, 9-14 år, är det en tredjedel (34 procent) som använder e-post en genomsnittlig dag. Men i nästa åldersgrupp, bland ungdomar i åldern 15-24 år, är andelen användare dubbelt så stor. Två tredjedelar (66 procent) använder e-post en genomsnittlig dag.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.