Artiklar

Egen hemsida är vanligare än blogg

I Nordicoms rapport Mediebarometern 2008 som publiceras nu i maj 2009 så redovisas siffran 8% av användarna som deltagare av bloggsfären en genomsnittlig dag.
World Internet Institute har tidigare visat att 6% av Internetanvändarna har en egen blogg. Den siffran säger alltså inget om hur ofta de bloggar. Bloggandet betraktas av många som en mer interaktiv utvecklad form av hemsida. Men fortfarande så är den mer traditionella hemsidan dubbelt så vanlig som den egna bloggen. 12% av användarna har egen hemsida, ca 660 000 personer. Det är också dubbelt så vanligt med egen hemsida bland männen jämfört med kvinnorna. Vi kan också se att bland befolkningen i sin helhet så har hemsidorna under senaste året ökat från 7 till 9%.

 

Andel av olika grupper som har egen hemsida på nätet

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.