Artiklar

En tredjedel av svenskarna läser bloggar

Under första kvartalet 2008 läste en tredjedel (32 procent) av svenskarna i åldern 16-74 år någon blogg, enligt SCB:s undersökning ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008”. Det motsvarar nästan 2,2 miljoner personer i åldern 16-74 år.

Som väntat är bloggläsningen störst bland de yngsta. I åldersgruppen 16-24 år svarade nästan sex av tio att de läste någon blogg. Sedan sjunker läsningen med ökad ålder. Bland de äldsta (65-74 år) är det 14 procent som läste någon blogg under första kvartalet 2008.

läst bloggar

När det gäller eget bloggande, visar samma undersökning att 5 procent har skapat eller undehållit någon blogg under första kvartalet 2008. Det handlar alltså om ca 326.000 personer i åldern 16-74 år. Också här är de yngsta flitigast: i gruppen 16-24 år är det 15 procent som bloggat. I den äldsta gruppen, 65-74 år, är motsvarande andel endast 1 procent.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.