Artiklar

Få äldre använder IM en genomsnittlig dag

Få personer över 45 år använder IM (instant messaging), som till exempel MSN, gTalk och AIM), enligt Mediebarometern 2009 från Nordicom. Bland internetanvändare i åldern 45-64 år är det knappt en tiondel s(8 procent) som använder IM en genomsnittlig dag och bland 65-79-åringar är det bara 6 procent. Det ska jämföras med två tredjedelar av de yngsta, 9-24 år.

Bland samtliga internetanvändare i åldern 9-79 år är det 28 procent som använder någon IM-tjänst en genomsnittlig dag.

Instant messenger fördelat på ålder

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.