Facebookanvändning i Sverige

Sedan starten av studien Svenskarna och Internet år 2000 har vi medvetet undvikit att ställa frågor om specifika tjänster och varumärken. Det finns lite olika skäl som talar för det, men sedan något år tillbaka har vi valt att ändra något på detta och inkludera en del specifika tjänster.

Facebook har i dag blivit en tjänst som i Sverige dominerar användningen av sociala nätverkssajter. Av de som svarar att de använder sig av sociala nätverkssajter på Internet så säger sig alla också använda Facebook. Det kommer kontinuerligt olika undersökningar som visar olika siffror på Facebookanvändandet i Sverige, siffrror och resultat som ofta framkallar mycket känslor, något som .SE:s vd Danny Aerts uppmärksammat. Därför tänkte vi här göra en grundlig genomgång av de siffror som vi har tillgängliga från rapporten ”Svenskarna och Internet 2011” .

I rapporten kunde vi utläsa att "42 procent av kvinnorna besöker dagligen Facebook mot 33 procent av männen." (sid 19). Totalt är det 63 procent av Internetanvändarna, eller 54 procent av befolkningen i gruppen 12 år och uppåt som säger sig använda Facebook minst någon gång.

I följande sammanställning har vi tittat på regelbunden användning som minst veckovis, och sällananvändning som mindre än veckovis. Vi kan se att det är en relativt liten andel som är sällananvändare av Facebook. Det vill säga om man använder det över huvud taget, så är man vanligen relativt frekvent användare.

Facebookanvändning i befolkningen

Även om skillnaderna är små så är män totalt sett något mer frekventa användare av Internet än kvinnor är. Tittar vi specifikt på Facebook så är det tydligt att kvinnorna istället är mer frekventa användare än männen.

Facebookanvändning bland män och kvinnor

För att bli medlem på, och använda sig av Facebook krävs att man är minst 13 år gammal. Simon Sundén har i ett inlägg visat att enligt Facebooks egna siffror är det mer än 100% av 13-åringarna som är medlemmar i Facebook. En tänkbar förklaring till det är att många som är yngre än 13 år uppger just 13 år som ålder istället för sin riktiga ålder för att kunna använda sig av Facebook. Tittar vi på resultaten från Svenskarna och Internet 2011 ser vi troligen en mer verklighetsnära bild. Vi ser också att det är någonstans vid 50 års ålder andelen icke- eller sällananvändare börjar överstiga andelen regelbundna användare medan det upp till cirka 40 års ålder är så hög andel användare som 80 procent.

Facebookanvändning i olika åldersgrupper

Fråga i studien: Hur ofta, om någonsin, använder du Facebook? Svarsalternativ: Aldrig, Någon gång, Någon/några gånger i månaden, Någon/några gånger i veckan, Dagligen eller Flera gånger dagligen.

Svenskarna och Internet är en årligen återkommande studie av Svenska folkets Internetanvändning som i huvudsak presenteras i en rapport med samma namn som studien. I studien intervjuas en panel på cirka 2500 personer via telefon och webbenkäter. Panelen utgör ett representativt urval av Sveriges befolkning från 12 år och uppåt. I studien ingår ett urval till föräldrar som har barn i åldern 2-11 år gällande barnens Internetanvändning. Läs mer om studien i den fullständiga metodbeskrivningen. Studien ingår i World Internet Project, ett internationellt forskningssamarbete innefattande ca 30 länder.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

  • wow 15 januari 2013, kl 13.25

    Riktigt fin statistik!! 
    //Rickis Frummis

    Svara