Artiklar

Fler saker samtidigt

Allt mer tid läggs ned på olika medier vilket leder till frågan varifrån all denna tid kommer från? Ett svar, för att få denna ekvation att gå ihop, är att man gör flera saker samtidigt, s.k. multitasking. Och det är också det som ungdomarna gör. Över 87 procent av Internetanvändarna 12-16 år gör andra saker samtidigt som de använder Internet, åtminstone ibland. Motsvarande siffra för 17-25-åringarna är 94%. Här föreligger tydliga generationsskillnader. Ju äldre man blir desto mer föredrar man att göra en sak i taget.

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.