Artiklar

Företagen köper data- och telekomutrustning för 24 miljarder

Förra året köpte företagen data- och telekommunikationsutrustning för 24 miljarder, enligt SCB. De totala utgifterna för köp av data- och telekommunikationsutrustning ökade endast marginellt, knappt 3 procent, jämfört med 2007.

IT_kostnader_ftg

Av företagens totala utgifter utgör 70 procent utgifter för datautrustning och 30 procent utgifter för telekommunikationsutrustning.

ftg_IT_andel

De största företagen (med mer än 250 anställda) svarar för nästan två tredjedelar (62 procent) av de totala utgifterna, vilket motsvarar knappt 15 miljarder kronor. Företag med upp till 50 anställda svarar för 17 procent (4,1 miljarder) och företag med 50-249 anställda för 21 procent (5,1 miljarder).

ftg_IT__kostnader_storlek

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.