Artiklar

Fyra av tio pensionärer har aldrig använt internet

Även om andelen som använder internet en genomsnittlig dag ökar bland pensionärer, visar ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009” från SCB att det fortfarande är en stor andel av de äldre som helt saknar erfarenhet av internet. Nästan fyra av tio (39 procent) av personerna i åldern 65-74 år svarar att de aldrig använt internet. Det är knappt någon minskning sedan förra årets undersökning, då motsvarande siffra var 40 procent.

I hela befolkningen (16-74 år) är det 7 procent som aldrig har använt internet, jämfört med 9 procent 2008.

Har aldrig använt internet

Olle Findahl skriver mer om den digitala klyftan, bland annat med avseende på ålder, i den nyutkomna rapporten "Internet 15 år" som finns att ladda ner gratis från .SE (pdf). I rapporten beskrivs utvecklingen av internet under de 15 första åren och hur svenskarna blev internetanvändare.

Internet 15 år

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.