Artiklar

Hälften av barnen och ungdomarna mellan 10-18 år surfar, mejlar eller chattar minst en timme varje dag

Hälften av barn och unga i åldern 10-18 år mejlar, chattar eller surfar minst en timme en vanlig vardag, enligt Undersökningarna av barns levnadsförhållanden från SCB. Bland de allra yngsta, 10-12 år är det runt en femtedel som svarar att de surfar, mejlar eller chattar 1 timme eller mer. Tonåringarna använder internet i betydligt större utsträckning. I den äldsta gruppen (16-18 år) är det tre av fyra (76 procent) flickor och två av tre (65 procent) pojkar som säger att de använder internet minst en timme. I denna åldersgrupp uppger också tre av tio att de mejlar, chattar eller surfar minst tre timmar en vanlig vardag.

Andel barn som surfar, chattar eller mejlar en vanlig vardag

Många umgås också med sina vänner på nätet, t ex via chat och dataspel. Bland barn och ungdomar i åldern 10-18 år träffar två av tre kompisar på nätet varje vecka. Även att träffa vänner på nätet är betydligt vanligare bland äldre barn än bland yngre.

Andel barn som träffar vänner online

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.