Artiklar

Hälften av fyraåringarna använder internet

I "Unga svenskar och Internet 2009" (pdf) har World Internet Institute tittat på vad de kallar för nybörjarålder. Det vill säga hur långt ner i åldrarna en grupp har 50 procent internetanvändare.

Sedan slutet av 90-talet har nybörjaråldern sjunkit med ungefär ett år för varje år som gått. 1997 hade hälften av 15-åringarna börjat använda internet, tre år senare använde hälften av 13-åringarna nätet. År 2004 var nybörjaråldern nere i 9 år och i den senaste undersökningen är nu nybörjaråldern nere i 4 år. Det betyder att hälften av fyraåringarna använder internet.

Nybörjarålder Interet bland barn och ungdomar

WII:s beräkningar för dessa siffror bygger på frågan: ”När började du använda internet?” som ställts i alla WII-undersökningar från år 2000 till 2009 + frågor i föräldrarundersökningarna 2008 och 2009.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer